RotoBooster og RotoHeatPump

May the G-Force be with You!

The RotoBoost G-Force Experience!

Project Oslofjordfondet 2012 (Prosjektnummer 217723): RotoBooster og RotoHeatPump

Kompresjon av gasser og væsker ved hydrostatisk væsketrykk under kunstig gravitasjon inne i et hurtig-roterende apparat kan gjøres nesten tapsfritt. Total virkningsgrad på roterende apparater som bygger på denne kompresjonen kan derfor nærme seg teoretisk maksimum.

 

RotoBoost AS sine patenterte prinsipper bygger på at gasser ledes inn i apparatet nær rotasjonsaksen, ut til periferien, langs periferien og tilbake til rotasjonsaksen og ut av apparatet. På den måten er det ingen netto akselerasjon av gassen i rotasjonsretningen og tilstanden med høyt trykk og høy kunstig gravitasjon ved periferien opprettholdes uten at det utføres noe netto arbeid på gassen mens den blir komprimert og dekomprimert gjennom apparatet. Det er gassens egenvekt på vei fra innløp til periferien som bestemmer trykk-endringen, slik at ved å varme opp gassen ved periferien vil den ekspandere og få lavere egenvekt på vei opp igjen til utløp. Den vil derfor komme ut med økt trykk ved utløp.

En RotoBooster utnytter dette prinsippet til fulle; ved å varme opp gassen ved periferien vil vi ved utløp beholde varmeenergien, men i tillegg få økt gasstrykk, som representerer energi som kan utnyttes i en turbin.

En RotoHeatPump bruker to forskjellige gasser med forskjellig varmekapasitet i separate kanaler, og som derfor får forskjellig grad av oppvarming på veien fra innløp til periferien. Ved motstrøms varmeveksling kan mesteparten av temperaturforskjellen overføres ved naturlig konveksjon under den meget høye kunstige gravitasjonen. Den oppvarmede gassen kommer da ut under trykk som kan utnyttes for å redusere kompresjonsarbeidet som må til for å komprimere den kalde gassen inn i apparatet.

© 2015 RotoBoost.com. All rights reserved.